ที่พักหัวหินราคาถูกคอนโดให้เช่า

destinymehome.com

destinymehome.com

ประวัติเมือง หัวหิน

ราวปี พ.ศ. 2377

มีเรื่องเล่าขานกันว่า

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่เกษตรกรรมบางแห่งของเมืองเพชรบุรีแห้งแล้งกันดารมาก ราษฎรกลุ่มหนึ่งจึงทิ้งถิ่นย้ายลงมาทางใต้จนมาถึง บ้านสมอเรียง ที่มีหาดทรายชายทะเลแปลกกว่าที่อื่นคือ มีกลุ่มหินกระจัดกระจายอยู่อย่างสวยงาม ทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำไร่ทำนา การประมง จนกลายเป็นหมู่บ้านที่เรียกกันแต่แรกว่า บ้านสมอเรียง


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรวรฤทธิ์
(พระองค์เจ้าชายกฤษดาภินิหาร ต้นราชสกุลกฤดากร)

เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สร้างตำหนักหลังใหญ่ชายทะเลด้านใต้ของหมู่หิน และ ประทานชื่อตำหนักว่า แสนสำราญสุขเวศน์ ต่อมาทรงปลูกอีกหลังหนึ่งแยกเป็น แสนสำราญ และ สุขเวศน์ เพื่อไว้ใช้รับเสด็จเจ้านาย พร้อมกับทรงสร้างเรือนขนาดเล็กใต้ถุนสูงอีกหลายหลัง ทรงขนานนามหาดทรายบริเวณตำหนักและ หาดถัดๆไปทางใต้เสียใหม่ว่า หัวหิน ครั้นเมื่อเวลาผ่านไป ชื่อ หัวหิน ก็แผ่คลุมทั้งหาดทั้งตำบลจนขยายเป็นอำเภอหัวหิน


อำเภอหัวหิน

ได้รับประกาศยกฐานะจาก กิ่งอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2492 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2492


ประวัติย่อๆ ของหัวหิน

การได้เรียนรู้ ประวัติศาตร์ อาจจะทำให้การท่องเที่ยวของใครหลายๆ คน สนุก สนาน มากขึ้น ขอให้ทุกๆ ท่านที่ได้มาหัวหิน เก็บความสุข และ รอยยิ้ม กลับไปให้เต็มหัวใจ และกลับมาใหม่ถ้ามีโอกาส

ที่พักหัวหินให้เช่า


ทุกทำเล ทุกสถานที่ เดินทางง่าย สะดวก ปลอดภัย เหมาะกับการพักผ่อนของคุณเป็นอย่างยิ่ง