หลักกิโลเมตรที่ 0 ข้อมูลจาก กรมทางหลวง อธิบายเรื่อง หลักกิโลเมตรที่ 0 ของประเทศไทย ว่ามีที่เดียว คือ หัวมุม ถนน ดินสอ ใกล้กับ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ฝั่งตรงข้าม โรงเรียน สตรีวิทยา

หลักกิโลเมตรที่ 0

อันที่จริงไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ระบุถึงที่มาที่ไป หรือ เหตุผลการปักหลุด หลักกิโลเมตรที่ 0 ไว้ตรงนี้ แต่จากการสันนิษฐาน จาการ บันทึกคำกล่าวของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรี ตอนกล่าวในพิธีเปิด อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2483  ตอนหนึ่งว่า

เพื่อเชิดชูคุณค่าของประชาธิปไตย และ เพื่อมีเครื่องเตือนใจ ให้พยายามผดุงรักษาระบอบนี้ให้สถิตสถาพรอยู่ ตลอดกาล คณะรัฐบาลจึงลงมติให้สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์นี้ จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวล เป็นต้นว่า ถนนสายต่างๆที่จะออกจากกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมือง ก็จะนับต้นทางจากอนุสาวรีย์นี้

เหล่าข้าราชการสมัยนั้น พอได้ฟังคำกล่าวของผู้นำประเทศ  ก็ต้องปฎิบัติตาม สร้างหลักทางหลวงขนาดยักษ์ไว้ ณ หัวมุม ถนน ดินสอ ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วการปักหลัก กิโลเมตรที่ 0 หรือ เรียกสั้นๆว่า กม. 0 เป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ เท่านั้น

หลักกิโลเมตรที่ 0

เนื่องจาก ทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่ใช้เป็นโครงข่ายเชื่อมการจราจรระหว่างภาคต่อภาค ล้วนมีจุดเริ่มแรกที่ต่างกัน จะเห็นได้จากข้อมูลของกรมทางหลวงที่ระบุไว้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีทางหลวงแผ่นดินอยู่ 4 สาย ได้แก่ 

  1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนนพหลโยธิน ) เริ่มจาก อนสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ถึง ชายแดนสหภาพพม่า ( ด่านพรมแดนแม่สาย ) อ. แม่สาย จ. เชียงราย
  2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) จากทางแยก ต่างระดับมิตรภาพ อ. เมืองสระบุรี ถึง ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ) อ. เมืองหนองคาย
  3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ( ถนนสุขุมวิท ) จากจุดตัด ทางรถไฟสายแม่น้ำ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ถึง ชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา ( บ้านหาดเล็ก ) อ. คลองใหญ่ จ. ตราด
  4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ( ถนนเพชรเกษม ) จาก สะพาน เนาวจำเนียร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ถึง ชายแดนประเทศมาเลเซีย ( ด่านพรมแดนสะเดา บ้านไทย – จังโหลน ) อ. สะเดา จ. สงขลา

หลักกิโลเมตรที่ 0

หลักกิโลเมตรที่ 0

แต่การนับจุดเริ่มต้นจริงๆ จะวัดจากหลักทางหลวง ที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนดินสอ ฝั่งตรงข้าม โรงเรียน สตรีวิท และ อยู่ใกล้กับ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เขตพระนคร อธิบดีกรมทางหลวง สรุปคำตอบอย่างชัดเจนในตอนท้าย

map