ทางลัดช่วงเทศกาล จาก กรมทางหลวง

วันนี้มีข้อมูลดีๆ มาบอก ทางลัดช่วงเทศกาล จาก กรมทางหลวง นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง ประธาณคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัย ทางลัดช่วงเทศกาล จาก กรมทางหลวง ปี 2560 คาดว่า จะมี ประชาชน ใช้บริการ ทางหลวง จำนวนมาก ทาง กรมทางหลวง จึงได้บูรณาการร่วมกับ ตำรวจทางหลวง แนะนำ เส้นทางเลือกสู่จังหวัด 5 ภาค มี ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด และลดระยะเวลาการเดินทาง

destinymehome.com

destinymehome.com

รายละเอียด ทางลัดช่วงเทศกาล มีดังนี้

แบ่งเป็น 5 ภาค ดังนี้ ( 1. ) เส้นทางกรุงเทพ – ภาคเหนือ 4 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพ – นครสวรรค์ จากกรุงเทพฯ ไปถนนรังสิต ( ใช้ทางหลวงหมายเลย 1 ถนนพหลโยธิน ) ผ่าน จ.อยุธยา จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี ( ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสาย เอเชีย ) อ. มโนรมย์ (ใช้ทางหลวง หมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ) จากนั้นมุ่งหน้า สู่นครสวรรค์

( 2.) กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ จากกรุงเทพฯ ไป จ. นนทบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 จ. สุพรรณบุรี ใช้ทางหลวง หมายเลข 340 ถึง จ. ชัยนาท ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ. นครสวรรค์

( 3. ) กรุงเทพ – นครสวรรค์ จากกรุงเทพฯ ไป จ. นครปฐม ใช้ทางหลวงหมายเลข 346 จ. สุพรรณบุรี ใช้ทางหลวง หมายเลข 321 จ. อุทัยธานี ทางหลวง หมายเลข 333 จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัด นครสวรรค์

( 4. ) กรุงเทพ – พิษณุโลก จากกรุงเทพฯ ไป รังสิต – อ. วังน้อย – จ. สระบุรี – จ. ลพบุรี ใช้ ทางหลวง หมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน – อ. ตากฟ้า ใช้ ทางหลวง หมายแลข 11 จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ. พิษณุโลก

destinymehome.com

เส้นทาง กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออก ได้แก่ ( 1. ) กรุงเทพ – ระยอง จันทบุรี ตราด  จาก กรุงเทพฯ ไป มอเตอร์เวย์ – เมืองพัทยา ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 – กระทิงลาย – บ้างโปง ใช้ ทางหลวง หมายเลข 36 จากนั้น มุ่งหน้า สู่ จ. ระยอง จันทบุรี และตราด

( 2. ) กรุงเทพฯ – ระยอง จันทบุรี ตราด จากกรุงเทพฯ ไป มอเตอร์เวย์ ใช้ ทางหลวง พิเศษ ระหว่างเมือง หมายเลข 7 – อ. บ้านบึง – บ้านโปง ใช้ทางหลวง หมายเลข 344 จากนั้น มุ่งหน้า สู่จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด

( 3. ) กรุงเทพฯ – พัทยา ระยอง จันทบุรี ตราด จากกรุงเทพฯ ไป มอเตอร์เวย์ – จ. ชลบุรี ใช้ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 หรือ ทางหลวง หมายเลข 3  ถนนสุขุมวิท – แยกกระทิงลาย – เมืองพัทยา ใช้ ทางหลวง หมายเลข 3 ถนน สุขุมวิท จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด

( 4. ) กรุงเทพฯ – พัทยา จาก กรุงเทพฯ ไป ถนน บางนา – ตราด ทางหลวง หมายเลข 34 มุ่งหน้า สู่จังหวัด ชลบุรี จากนั้น ใช้ ทางหลวง หมายเลข 3 ถนน สุขุมวิท มุ่งหน้าสู่ เมืองพัทยา และ

( 5. ) กรุงเทพฯ – พัทยา จาก กรุงเทพฯ ไป เมืองพัทยา ใช้ ทางหลวง หมายเลข 3 ถนน สุขุมวิท

ทางลัดช่วงเทศกาล จาก กรมทางหลวง

เส้นทาง กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( 1. ) กรุงเทพฯ – นครราชสีมา จาก กรุงเทพฯ ไป อำเภอ วังน้อย ใช้ ทางหลวง หมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน จ. สระบุรี – อ. ปากช่อง – อ. สีคิ้ว ใช้ ทางหลวง หมายเลข 2 ถนน มิตรภาพ จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จ. นครราชสีมา

( 2. ) กรุงเทพฯ – นครราชสีมา จาก กรุงเทพฯ ไป จ. สระบุรี ใช้ ทางหลวง หมายเลข 1 ถนน พหลโยธิน – อ. ม่วงค่อม ใช้ ทางหลวง หมายเลข 205 – อ. ท่าหลวง ใช้ ทางหลวง หมายเลข 2256 – อ. ด่านขุนทด ใช้ ทางหลวง หมายเลข 2148 – อ. ขามทะเลสอ ใช้ ทางหลวง หมายเลข 2068 จากนั้นมุ่งหน้า สู่ จ. นครราชสีมา

( 3. ) กรุงเทพฯ – นครราชสีมา จาก กรุงเทพฯ ไป จ. สระบุรี ใช้ ทางหลวง หมายเลข 1 ถนน พหลโยธิน – อ. ม่วงค่อม ใช้ ทางหลวง หมายเลข 205 – อ. ท่าหลวง ทางหลวง หมายเลข 2256 – บ. บัวชุม บ. หนองสอง ใช้ ทางหลวง หมายเลข 2234 , 2247 – อ. ปากช่อง ใช้ ทางหลวง หมายเลข 2422 จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จังหวัด นครราชสีมา

( 4. ) กรุงเทพฯ – นครราชสีมา จาก กรุงเทพฯ ไป จ. นครนายก ใช้ ทางหลวง หมายเลข 305 – อ. บ้านนา ใช้ ทางหลวง หมายเลข 3051 , 33 – อ. แก่งคอย ใช้ ทางหลวง หมายเลข 3222 – อ. ปากช่อง ใช้ ทางหลวง หมายเลข 2 ถนน มิตรภาพ จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จังหวัด นครราชสีมา

destinymehome.com

เส้นทาง กรุงเทพฯ – ภาคกลาง

( 1. ) กรุงเทพฯ – อ่างทอง จากกรุงเทพฯ ไป รังสิต – ต่างระดับคลองหลวง ใช้ทางหลวง หมายเลข 1 ถนน พหลโยธิน – เชียงรากน้อย ใช้ ทางหลวง หมายเลข 3214  – ใช้ ทางหลวง หมายเลข 347  มุ่งหน้าสู่ จ. อ่างทอง

( 2. ) กรุงเทพฯ – อ่างทอง จากกรุงเทพฯ ไป รังสิต – ต่างระดับคลองหลวง ใช้ ทางหลวง หมายเลข 1 ถนน พหลโยธิน – ต่างระดับ บางประอิน – จ. อยุธยา ใช้ ทางหลวง หมายเลข 32 จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จ. อ่างทอง

( 3. ) กรุงเทพฯ – อ่างทอง จาก กรุงเทพฯ ไป วงแหวนตะวันออก ใช้ ทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง หมายเลข 9 – ต่างระดับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – วังน้อย ใช้ ทางหลวง หมายเลข 1 ถนน พหลโยธิน – ถนนโรจนะ ใช้ ทางหลวง หมายเลข 309 จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จังหวัด อ่างทอง

destinymehome.com

เส้นทาง กรุงเทพฯ – ภาคใต้

( 1. ) กรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ จาก กรุงเทพฯ ไป จ. สมุทรสาคร – จ. สมุทรสงคราม ใช้ เส้นทางหลวง หมายเลข 35 ถนน พระราม2 – แยกวังมะนาว – จ. เพชรบุรี ใช้ ทางหลวง หมายเลข 4 ถนน เพชรเกษม จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

( 2. ) กรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ จาก กรุงเทพฯ ไป อ. สามพราน – นครชัยศรี – จ. นครปฐม – ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ. เพชรบุรี ใช้ทางหลวง หมายเลข 4 ถนน เพชรเกษม จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

( 3. ) กรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ จาก กรุงเทพฯ ไป ถนน บรมราชชนนี ใช้ ทางหลวง หมายเลข 338 ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี – อ. นครชัยศรี – จ. นครปฐม – จ. ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ. เพชรบุรี ใช้ ทางหลวง หมายเลข 4 ถนน เพชรเกษม จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

Contact Us0819098837destinymehome@gmail.com