วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ไหว้พระ ” วัดปากน้ำภาษีเจริญ “ กราบ หลวงพ่อสด เสริมมงคลชีวิต ย่านฝั่งธน พระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ ริมคลองหลวง หรือ คลองบางกอกใหญ่

ประวัติ ย่อๆของ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เนื่องจากวัดตั้งอยู่บริเวณปากคลองด่าน ที่แยกไปจากคลองบางหลวงอีกทีหนึ่ง ชื่อของวัดจึงถูกเรียกขานตามตำบลที่ตั้งว่า วัดปากน้ำ ซึ่งชื่อนี้ มีปรากฎเรียกใช้ในจดหมายเหตุโบราณหลายฉบับ แต่ได้พบชื่อวัดที่แปลกออกไปในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2453 และ พ.ศ. 2474 ว่า วัดสมุทธาราม แต่ไม่เป็นที่นิยมเรียกขาน คงเรียก วัดปากน้ำ มาตลอด จน ปัจจุบัน

พอเราเดินทางมาถึงที่ ” วัดปากน้ำภาษีเจริญ ” จะเจอกับซุ้มทางเข้าที่สวยงาม พร้อมกับ ที่นั่งพักผ่อน ตลอดทางเดิน บรรยากาศร่มรื่น ซึ่งมาพร้อมกับความ เงียบ สงบ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

บริเวณรอบๆ อุโบสถ สามารถเดินชม ศิลปกรรม ต่างๆ ที่สวยงาม มากมาย

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ด้านใน พระอุโบสถ สวยงาม กับ จิตกรรมฝาผนัง ที่งดงาม

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

เดินออกมาจาก อุโบสถ เดินตรงมาเรื่อยๆ ก็จะเจอกับสวน  เป็นพื้นที่สีเขียวภายในวัด ที่เขียวขจี ร่มรื่น อยู่ติดกับคลอง มีจุดให้อาหารปลา และที่นั่งพักผ่อน รอบๆ บริเวณสวน

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระมาหาเจดีย์มหารัชมงคล

เป็นนามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาส วัดประน้ำภาษีเจริญ องค์ปัจจุบันได้ตั้งขึ้น โดยมีความหมาย คือ มหารัช หมายถึง แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ และ มงคล มาจากราชทินนามของ พระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงพ่อสด นั่นเอง

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

เมื่อเราเดินขึ้นมายังบริเวณชั้น 2  จะเจอกับประตูทางเข้า ซึ่งเป็นประตู ไม้สักทอง แกะสลัก รูป ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 ประกอบด้วย ท้าวธตรัฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และ ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ นั่นเอง ซึ่งตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา เพื่อคอยให้ความคุ้มครอง และ คอยดูแล รักษา พระมหาเจดีย์

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

จากนั้น พอเราเดินผ่านประตูเข้ามาด้านใน เราก็ได้ขึ้นลิฟท์ มายังชั้น 5 ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกจุดนึงเลยที่เดียว เพราะ นอกจากจะมีระเบียงให้ออกไปชมทัศนียภาพแล้ว ที่นี่ยังมี เจดีย์แก้ว ซึ่งจำลองมาจาก พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล สร้างขึ้นจากกระจก นำมาวางซ้อนกัน 800 ชั้น และทำการ แกะสลัก ด้วยมือ มีความสูงจากฐาน ถึงยอด 8 เมตร

ด้านบนของ เจดีย์แก้ว บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ และ มีการสร้าง เจดีย์ทองคำ ครอบบนยอดของเจดีย์ ส่วน บริเวณฐาน จะใช้ กระจก แกะสลัก เป็นรูป พญานาค จำนวน 80 ตัว เท่ากับอายูของ พระพุทธเจ้า

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ส่วนชั้น 3 และ 4 จัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เครืองใช้โบราณ และ บูรพาจารย์ ในอดีต

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

Contact Us0819098837destinymehome@gmail.com