The Line วงศ์สว่าง คอนโดสูง 36 ชั้น ที่พร้อมให้คุณ บาลานซ์ ชีวิตอย่างลงตัว เพื่อเชื่อมต่อทุกมุมมองของชีวิต ตั้งอยู่ในใจกลางย่านวงศ์สว่าง เพียง 200 เมตร ถึง รถไฟฟ้า MRT สถานีวงศ์สว่าง

The Line วงศ์สว่าง

แบบ 1 ห้องนอน พื้นที่ 28.35 ตรม ราคาเรื่มต้นที่ 2,674,800 บาท

Line วงศ์สว่าง

Line วงศ์สว่าง

Line วงศ์สว่าง

Line วงศ์สว่าง

Line วงศ์สว่าง

Line วงศ์สว่าง

Line วงศ์สว่าง

Line วงศ์สว่าง

Line วงศ์สว่าง


2 Bedroom

ห้องตัวอย่าง กรุณา คลิ๊ก

map