” พลุเขาวัง ” ปี 2563 อีกหนึ่งงานประจำปี ของจังหวัด เพชรบุรี งานพระนครคีรี – เมืองเพชร มาถึงรอบนี้ก็เป็นครั้งที่ 34 แล้ว งานที่รวมการแสดง พื้นบ้าน ของกิน ของใช้ มากมาย 

พลุเขาวัง

ไฮไลท์ สำคัญอีกหนึ่งของงานนี้ ก็คือ การยิงพลุ ที่สวยงาม อลังการ ที่ดึงดูด นักท่องเที่ยว และ นักถ่ายภาพ ให้เดินทางมาชม ความสวยงาม แต่ คงปฎิเสธไม่ได้ว่าปีนี้ ทั่วโลก มีการระบาย ของไวรัส โควิด – 19 ทำให้นักท่องเที่ยวบางตาไปพอสมควร

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง

พลุเขาวัง


ร้านยุ้งเกลือ

บางตะบูน เพชรบุรี


ร้านลมดี

เพชรบุรี

map